Đối với quý khách chuyển khoản thanh toán qua Ngân hàng, vui lòng thanh toán qua  tài khoản dưới đây. Vui lòng ghi rõ đơn hàng( người mua hàng, địa chỉ nhận hàng, số điện thoại người thanh toán trong phần ghi chú của chuyển khoản).

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG


STK: 001100 4138 688 – Chủ TK: Phạm Tiến Dũng , Sở giao dịch ngân hàng ngoại thương, Vietcombank, Hà Nội


STK: 1231 0000 134588 – Chủ TK: Phạm Tiến Dũng , Chi nhánh Quang Trung – Ngân hàng đầu tư và phát triển việt Nam (BIDV)


STK: 1200 2094 36773 – Chủ TK: Phạm Tiến Dũng , Chi Nhánh Sở giao dịch ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).