Bò Hun Khói

 950,000

Thịt Bò Gác bếp , Bò hun khói