cropped-kataba-1-1 ● GIỚI THIỆU

 

Đất nước Việt Nam của chúng ta có 54 dân tộc anh em, 63 tỉnh thành phố, với 90 triệu dân. có quá nhiều đặc sản, nét văn hoá ẩm thực phong phú mà thế giới chưa biết đến

Đặc sản mang ý nghĩa thân thương, một sản vật riêng có của một địa phương

Nó chứa đựng nét văn hoá, ẩm thực, hoạt động sinh hoạt ăn uống hàng ngày và hơn nữa – nó còn là nét tinh hoa của một dân tộc, địa phương trong cộng đồng 54 dân tộc anh em, 63 tỉnh thành phố của Việt Nam.

CON ĐƯỜNG ĐẶC SẢN – đã ra đời!

 

 

Chúng tôi có tham vọng đưa đặc sản Sơn La đi khắp đất nước và nhiệm vụ của dự án con đường đặc sản là đưa các sản vật đặc sản, nét đặc trưng của văn hoá ấm thực dân tộc việt nam đi khắp thế giới.