SẢN PHẨM HOT NHẤT

Chẩm Chéo

Chẩm Chéo

 89,000

Tất Cả Sản Phẩm

Thịt Trâu Gác Bếp Kataba

 95,000 950,000

Bắp Bò Muối

Bắp Bò Muối

 340,000

Bò Hun Khói

Bò Hun Khói

 950,000

Lợn Gác Bếp

Lợn Gác Bếp

 540,000

Lạp Xưởng

Lạp Xưởng

 420,000

Chân Giò Muối

Chân Giò Muối

 210,000